Otisk

Ratisbona Zeitarbeit GmbH
Prüfeninger Schloßstraße 73 f
93051 Regensburg

Výkonný ředitel: Dipl.-Betriebswirt (FH) Norbert Meier, Adam Franz
Sídlo firmy: 93051 Regensburg

Příslušný dozorový orgán:

Bundesagentur für Arbeit
Regionaldirektion Bayern

Regensburger Straße 100
90478 Nürnberg

Handelsregister: HRB 5603
Registergericht Regensburg

Finanzamt Regensburg
USt-IdNr. 162808707

Telefon:  09 41 – 28 07 86 0     Fax:  09 41 – 28 07 86

1. OBSAH ONLINE NABÍDKY
Autor si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a správnost informací.
nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi
které se vztahují na majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou použitím nebo nepoužitím informací.
nebo nepoužití poskytnutých informací nebo použití nesprávných či neúplných informací jsou
a neúplné informace jsou zásadně vyloučeny,
nebo hrubé nedbalosti ze strany autora lze prokázat.
nedbalost na straně autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo
části stránek nebo celé publikace bez samostatného oznámení.
části stránek nebo celá publikace včetně všech nabídek a informací mohou být autorem rozšířeny, změněny nebo částečně či úplně vymazány bez zvláštního oznámení.

2. ODKAZY A REFERENCE
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí internetové stránky („odkazy“),
které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by byla povinnost odpovědnosti.
odpovědnost by nastala pouze tehdy, pokud by autor znal obsah a bylo by možné jej
obsahu a bylo by technicky možné a rozumné, aby autor
zabránit používání nelegálního obsahu. Autor proto prohlašuje.
že v době vytvoření odkazů neobsahovaly odkazované stránky nezákonný obsah.
odkazované stránky neobsahovaly nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na
současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek.
propojené stránky. Výslovně se proto distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek.
všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Tento
se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastního internetu.
odkazy a reference, jakož i externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a poštovních konferencích založených autorem,
diskusních fórech a poštovních konferencích založených autorem. Autor neodpovídá za nezákonné, nesprávné nebo neúplné údaje.
a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití těchto informací.
použití nebo nepoužití těchto informací, nese odpovědnost pouze poskytovatel odkazované stránky.
poskytovatele stránek, na které je odkazováno, a nikoliv strany, která na tyto stránky pouze odkazuje.
na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMEK
Autor se snaží respektovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích,
dokumentů, videosekvencí a textů použitých ve všech publikacích a používat grafiku, zvuk.
dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafické, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence,
videosekvence a texty. Všechny ochranné známky uvedené v rámci
a případně chráněné třetími stranami, podléhají bez omezení ustanovením příslušných právních předpisů.
ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnická práva příslušných zapsaných ochranných známek.
registrovaný vlastník. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran,
že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům
vytvořené samotným autorem, zůstávají výhradně na autorovi stránek. Duplikace
nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných dokumentech.
elektronických nebo tištěných publikací není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. PRÁVNÍ PLATNOST TOHOTO PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni.
na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo nejsou v rozporu se zákonem.
právní situace by neměla, již nebo ne zcela odpovídá, zbývající části
ostatní části dokumentu zůstávají obsahově a platně nedotčeny.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:
ODPOVĚDNOST ZA OBSAH
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

COPYRIGHT
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, distribuce nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

OCHRANA ÚDAJŮ
Zpravidla je možné používat naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku třetími stranami za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím nevyžádané pošty.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ FACEBOOKOVÝCH PLUGINŮ (TLAČÍTKO „TO SE MI LÍBÍ“)
Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („Like“) na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím zásuvného modulu. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace o tom najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na facebooku na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojovat vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google.

Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ADSENSE
Tyto webové stránky využívají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam společnosti Google Inc („Google“). Google AdSense používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Služba Google AdSense používá také takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Prostřednictvím těchto webových majáků lze analyzovat informace, jako je návštěvnost těchto stránek.

Informace generované soubory cookie a webovými majáky o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a o poskytování reklamních formátů budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Tyto informace může společnost Google předat svým smluvním partnerům. Společnost Google však nespojí vaši IP adresu s jinými údaji, které jste uložili.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE +1
Shromažďování a sdílení informací:
Pomocí tlačítka Google +1 můžete publikovat informace po celém světě.Prostřednictvím tlačítka Google +1 dostáváte vy i ostatní uživatelé personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak informace o tom, že jste dali +1 obsahu, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se mohou zobrazovat jako upozornění spolu s vaším jménem a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu.
Společnost Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby mohla zlepšovat služby Google pro vás i ostatní. Chcete-li používat tlačítko Google +1, musíte mít globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají jiné identifikační údaje o vás.

Použití shromážděných informací:
Kromě výše uvedených způsobů použití budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ TWITTERU
Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a jsou zpřístupněny ostatním uživatelům. Při tomto procesu se data přenášejí také na Twitter.

Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Twitter. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adresehttp://twitter.com/account/settings.